Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F4

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F4 , cách khác phục Mã lỗi F4. Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi F4

Lỗi cảm biến nhiệt đầu máy nén

Điều hòa Casper  Inverter loại treo tường báo lỗi F4

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper Inverter loại treo tường thường gặp