Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Ngày 16/12/2021 , 1,059
Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi E1

Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Biện pháp khắc phục:

  • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
  • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

Mã lỗi E2

Lỗi cảm biến dàn nóng

Biện pháp khắc phục:

  • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
  • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

Mã lỗi E3

Lỗi cảm biến dàn lạnh

Biện pháp khắc phục:

  • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
  • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.

Mã lỗi E4

Lỗi động cơ quạt dàn lạnh


Mã lỗi E5

Lỗi kết nối cục nóng và cục lạnh


Mã lỗi F0

Lỗi động cơ quạt dàn nóng

Khắc phục 

Kiểm tra động cơ quạt dàn nóng
Kiểm tra board mạch không cấp điện cho động cơ quạt dàn nóng 
 


Mã lỗi F1

Lỗi phần IPM 


Mã lỗi F2

Lỗi phần PFC


Mã lỗi F3

 Lỗi máy nén


Mã lỗi F4

Lỗi cảm biến nhiệt đầu máy nén


Mã lỗi F5

Lỗi bảo vệ máy nén


Mã lỗi F6

Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường cục nóng


Mã lỗi F7

Lỗi bảo vệ điện áp cao, thấp.


Mã lỗi F8

Lỗi kết lỗi cục nóng


Mã lỗi F9

Lỗi chip vi xử lý cục nóng


Mã lỗi FA

Lỗi cảm biến đường hồi.


 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành