Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F1

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F1 , cách khác phục Mã lỗi F1. Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi F1

Lỗi phần IPM 

Điều hòa Casper  Inverter loại treo tường báo lỗi F1

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper Inverter loại treo tường thường gặp