Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F2

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F2 , cách khác phục Mã lỗi F2. Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi F2

Lỗi phần PFC

Điều hòa Casper  Inverter loại treo tường báo lỗi F2

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper Inverter loại treo tường thường gặp