Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F0

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi F0 , cách khác phục Mã lỗi F0. Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi F0

Lỗi động cơ quạt dàn nóng

Khắc phục 

Kiểm tra động cơ quạt dàn nóng
Kiểm tra board mạch không cấp điện cho động cơ quạt dàn nóng 
 

Điều hòa Casper  Inverter loại treo tường báo lỗi F0

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper Inverter loại treo tường thường gặp