Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi E2

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper Inverter loại treo tường báo lỗi E2 , cách khác phục Mã lỗi E2. Bảng mã lỗi điều hòa Casper Inverter loại treo tường

Mã lỗi E2

Lỗi cảm biến dàn nóng

Biện pháp khắc phục:

  • Kiểm tra vị trí cảm biến có thể chưa đúng hoặc kết nối với bảng mạch chưa chính xác.
  • Nếu vị trí đã đúng thì cảm biến có thể đã bị hư hỏng và cần thay thế.
Điều hòa Casper  Inverter loại treo tường báo lỗi E2

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper Inverter loại treo tường thường gặp