Điều hoà Panasonic Mã lỗi 96F

Điều hoà Panasonic Mã lỗi 96F , cách khác phục Mã lỗi 96F. Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic 2021: dấu hiệu và cách khắc phục

Mã lỗi 96F

Nội dung lỗi: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
Điều hoà Panasonic Mã lỗi 96F

Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic  2021: dấu hiệu và cách khắc phục 


Các mã lỗi khác Điều hoà Panasonic thường gặp