Điều hoà Panasonic Mã lỗi 98H

Ngày 14/12/2021
Điều hoà Panasonic Mã lỗi 98H , cách khác phục Mã lỗi 98H. Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic 2021: dấu hiệu và cách khắc phục

Mã lỗi 98H

Nội dung lỗi: - Nhiệt độ dàn lạnh quá cao (chế độ sưởi ấm)
Điều hoà Panasonic Mã lỗi 98H

Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic  2021: dấu hiệu và cách khắc phục 


Các mã lỗi khác Điều hoà Panasonic thường gặp