Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic 2022: dấu hiệu và cách khắc phục

Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic 2021: dấu hiệu và cách khắc phục

Mã lỗi 00H

Nội dung lỗi: - Không có bất thường phát hiện

Mã lỗi 11H

Nội dung lỗi: - Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.

Mã lỗi 12H

Nội dung lỗi: - Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.

Mã lỗi 14H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Mã lỗi 15H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.

Mã lỗi 16H

Nội dung lỗi: - Dòng điện tải máy nén quá thấp.

Mã lỗi 19H

Nội dung lỗi: - Lỗi quạt khối trong nhà.

Mã lỗi 23H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

Mã lỗi 25H

Nội dung lỗi: - Mạch e-ion lỗi

Mã lỗi 27H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.

Mã lỗi 28H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.

Mã lỗi 30H

Nội dung lỗi: - Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.

Mã lỗi 33H

Nội dung lỗi: - Lỗi kết nối khối trong và ngoài.

Mã lỗi 38H

Nội dung lỗi: - Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.

Mã lỗi 58H

Nội dung lỗi: - Lỗi mạch PATROL

Mã lỗi 59H

Nội dung lỗi: - Lỗi mạch ECO PATROL

Mã lỗi 97H

Nội dung lỗi: - Lỗi quạt dàn nóng

Mã lỗi 98H

Nội dung lỗi: - Nhiệt độ dàn lạnh quá cao (chế độ sưởi ấm)

Mã lỗi 99H

Nội dung lỗi: - Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. (đóng băng)

Mã lỗi 11F

Nội dung lỗi: Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh /Sưởi ấm

Mã lỗi 90F

Nội dung lỗi: Lỗi mạch Bost tăng áp cho khối công suất ĐK máy nén

Mã lỗi 91F

Nội dung lỗi: Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.

Mã lỗi 93F

Nội dung lỗi: Lỗi tốc độ quay máy nén.

Mã lỗi 95F

Nội dung lỗi: Nhiệt độ giàn nóng quá cao.

Mã lỗi 96F

Nội dung lỗi: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)

Mã lỗi 97F

Nội dung lỗi: Nhiệt độ máy nén quá cao.

Mã lỗi 98F

Nội dung lỗi: Dòng tải máy nén quá cao.

Mã lỗi 99F

Nội dung lỗi: Xung DC ra máy nén quá cao.

Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic  2021: dấu hiệu và cách khắc phục