Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi F1

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi F1 , cách khác phục Mã lỗi F1. Bảng mã lỗi điều hòa Casper tủ đứng: nguyên nhân cách khắc phục mới được cập nhật

Mã lỗi F1

Bảo vệ mất pha, lệch pha. Bảo vệ áp suất cao.

Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi F1

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper tủ đứng thường gặp