Bảng mã lỗi điều hòa Casper tủ đứng: nguyên nhân cách khắc phục

Ngày 16/12/2021 , 1,342
Bảng mã lỗi điều hòa Casper tủ đứng: nguyên nhân cách khắc phục mới được cập nhật

Mã lỗi E1

Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng


Mã lỗi E3

Lỗi cảm biến dàn lạnh


Mã lỗi E4

Lỗi cảm biến dàn nóng


Mã lỗi F1

Bảo vệ mất pha, lệch pha. Bảo vệ áp suất cao.


Mã lỗi F2

Bảo vệ quá nhiệt


 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành