Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi E1

Ngày 16/12/2021
Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi E1 , cách khác phục Mã lỗi E1. Bảng mã lỗi điều hòa Casper tủ đứng: nguyên nhân cách khắc phục mới được cập nhật

Mã lỗi E1

Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Điều hòa Casper tủ đứng báo lỗi E1

 Hi vọng với bảng mã lỗi điều hòa Casper trên giúp bạn có hướng xử lý và thông tin để báo bảo trì bảo hành 


Các mã lỗi khác Điều hòa Casper tủ đứng thường gặp