Máy giặt sanyo, AQUA Mã RA-UA

Ngày 22/12/2021
Máy giặt sanyo, AQUA Mã RA-UA , cách khác phục Mã RA-UA. Maloi.net chia sẻ cùng bạn bảng mã lỗi máy giặt sanyo, AQUA: Nguyên nhân và cách khắc phục

Mã RA-UA

Nguyên nhân: Hỏng phao

Cách khắc phục: Kiểm tra phao và tín hiệu từ bo mạch đến phao

Máy giặt sanyo, AQUA Mã RA-UA

Maloi.net  chia sẻ cùng bạn bảng mã lỗi máy giặt sanyo, AQUA: Nguyên nhân và cách khắc phục


Các mã lỗi khác Máy giặt sanyo, AQUA thường gặp