Máy giặt sanyo, AQUA báo lỗi E9-04

Ngày 22/12/2021
Máy giặt sanyo, AQUA báo lỗi E9-04 , cách khác phục Mã lỗi E9-04. Maloi.net chia sẻ cùng bạn bảng mã lỗi máy giặt sanyo, AQUA: Nguyên nhân và cách khắc phục

Mã lỗi E9-04

Nguyên nhân: Lỗi bo mạch

Cách khắc phục: Thay tụ lọc nguồn trên mạch inveter : Hãy gọi bộ phận bảo dưỡng hoặc chăm sóc khách hàng

Máy giặt sanyo, AQUA báo lỗi E9-04

Maloi.net  chia sẻ cùng bạn bảng mã lỗi máy giặt sanyo, AQUA: Nguyên nhân và cách khắc phục


Các mã lỗi khác Máy giặt sanyo, AQUA thường gặp