Máy giặt Samsung báo lỗi CL DE

Ngày 15/12/2021
Máy giặt Samsung báo lỗi CL DE , cách khác phục Mã lỗi CL DE. Tổng hợp Các mã lỗi máy giặt Samsung nguyên nhân và cách khắc phục mới nhất hi vọng sẽ giúp ích cho các gia đình ...

Mã lỗi CL DE

Chế độ khóa trẻ em

Nguyên nhân: Người dùng chưa nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.

Cách khắc phục: Sau khi máy thực hiện công đoạn xả nước, hãy đóng cửa máy giặt và khởi động lại.

Máy giặt Samsung báo lỗi CL DE

..


Các mã lỗi khác Máy giặt Samsung thường gặp