Máy giặt Samsung báo lỗi 1C

Ngày 15/12/2021
Máy giặt Samsung báo lỗi 1C , cách khác phục Mã lỗi 1C. Tổng hợp Các mã lỗi máy giặt Samsung nguyên nhân và cách khắc phục mới nhất hi vọng sẽ giúp ích cho các gia đình ...

Mã lỗi 1C

Nguyên nhân: Các cảm biến báo mực nước không hoạt động đúng.

Cách khắc phục: Kiểm tra dây cảm biến báo mức Water Level Sensor.  Nếu mã thông tin sửa mã lỗi máy giặt Samsung vẫn còn lỗi, liên hệ với một trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng.

Chú ý: Khi màn hình máy giặt “1C”, máy giặt không xả trong 3 phút. Trong thời gian này, các nút Power không hoạt động.

Máy giặt Samsung báo lỗi 1C

..


Các mã lỗi khác Máy giặt Samsung thường gặp