Đầu thu K+ Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ

Ngày 14/12/2021
Đầu thu K+ Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ , cách khác phục Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ. Danh sách mã lỗi đầu thu K+ và cách khắc phục đầu K+ bị lỗi

Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ

Khi màn hình hiển thị một trong các câu thông báo như bên dưới: 

Khi gặp lỗi SC/SC1/SC2/SC3 - Hãy chắc chắn thẻ đã được đưa vào đúng cách hoặc lỗi I99/AR3/AR6 - Lỗi hệ thống hoặc lỗi AR5 - Kênh này không nằm trong gói thuê bao của bạn, khách hàng vui lòng thực hiện các bước thao tác như sau:

Bước 1: Rút thẻ giải mã ra khỏi đầu thu và kiểm tra. Vệ sinh bề mặt lõi đồng bằng khăn vải mềm khô.

Bước 2: Rút nguồn điện đầu thu, cắm lại sau khoảng 30 giây và kiểm tra lại xem còn gặp thông báo tương tự hay không. 

Lưu ý cần đảm bảo: Mặt đồng của thẻ úp xuống dưới và đưa vào trong đầu thu trước. Đảm bảo thẻ giải mã được đưa hết vào trong đầu thu. Nếu vấn gặp lỗi thì có thể khe cắm thẻ hoặc thẻ đã bị lỗi cần mang ra trạm bảo hành để kiểm tra. 

Ảnh mô tả cách cắm thẻ đúng:

- Nếu lật ngược đầu thu lên:

Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ

- Nếu đầu thu đang để đúng chiều:

Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ

Hoặc nếu khách hàng có sử dụng một đầu thu khác của K+ có thể thực hiện kiểm tra chéo bằng cách:

- Lấy thẻ cắm sang đầu thu khác để xem thẻ có bị lỗi hay không. Nếu thẻ lỗi thì cần thay thế.

- Lấy thẻ khác cắm vào đầu thu đang cần kiểm tra xem có bị lỗi hay không. Nếu đầu thu bị lỗi thì cần mang ra trạm bảo hành để được hỗ trợ kiểm tra chi tiết.

Ngoài ra để tránh tình trạng đầu thu sử dụng lâu ngày bị nóng dẫn tới bị treo, khi không có nhu cầu sử dụng khách hàng nên rút nguồn điện để đầu thu được nghỉ.

Lưu ý:

1. Với lỗi AR5 - Kênh này không thuộc gói kênh của bạn mà không thể xử lý được trên đầu thu SamSung sau khi đã thao tác theo các bước nêu trên thì có thể do tình trạng tín hiệu không đảm bảo

2. Trường hợp lỗi "AR3 - Lỗi hệ thống..." chỉ xảy ra trên 1 kênh nào đó vào 1 thời điểm đang diễn ra 1 chương trình nào đó (mà không xảy ra trên tất cả các kênh) thì khách hàng không cần thực hiện thao tác điều chỉnh thiết bị, vì đây là thông báo trong trường hợp tạm thời gián đoạn tín hiệu do vấn đề bản quyền chương trình.

Đầu thu K+ Lỗi SC, SC1, SC2 , SC3 – Hãy chắc chắn thẻ

Trên đây Danh sách mã lỗi đầu thu K+ và cách khắc phục  hi vọng giúp các bạn có thê xử lý tìm ra nguyên nhân cho đầu thu K+ của mình 

 


Các mã lỗi khác Đầu thu K+ thường gặp