Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Heavy mới nhất

Ngày 15/12/2021 , 359
Sau đây là bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Inverter (không áp dụng với loại điều hòa Non-Inverter)

Mã lỗi E1

Nội dung lỗi: Lỗi kết nối thông tin mạch điều khiển
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Lỗi kết nối thông tin giữa điều khiển và dàn lạnh

- Bị nhiễu tín hiệu

- Hỏng bo mạch điều khiển dàn lạnh


Mã lỗi E5

Nội dung lỗi: Lỗi kết nối trong quá trình vận hành
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Lỗi cài đặt địa chỉ máy

- Đứt dây điều khiển

- Lỗi dây kết nối điều khiển

- Lỗi bo mạch dàn nóng


Mã lỗi E6

Nội dung lỗi: Cảm biến dàn trao đổi nhiệt bất thường (Dàn lạnh)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Đứt kết nối cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt

- Hỏng cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt

- Hỏng bo mạch điều khiển dàn lạnh


Mã lỗi E7

Nội dung lỗi: Cảm biến nhiệt độ gió hồi bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Đứt kết nối cảm biến nhiệt độ gió hồi

- Hỏng cảm biến nhiệt độ gió hồi

- Hỏng bo mạch điều khiển dàn lạnh


Mã lỗi E8

Nội dung lỗi: Quá tải trong vận hành chế độ sưởi
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Nghẹt lọc gió

- Đứt kết nối với cảm biến nhiệt độ gió hồi

- Hỏng cảm biến nhiệt độ gió hồi

- Hệ thống gas bất thường


Mã lỗi E9

Nội dung lỗi: Lỗi xả nước
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E9 có thể là:

- Hỏng bo mạch dàn nóng

- Lỗi vị trí công tắc phao

- Lỗi cài đặt phụ kiện tùy chọn

- Lỗi đường ống xả nước

- Hỏng bơm xả nước

- Lỗi dây kết nối bơm xả nước


Mã lỗi E10

Nội dung lỗi: Số lượng dàn lạnh kết nối vượt quá mức cho phép (nhiều hơn 16 bộ) trên một điều khiển
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Vượt quá số lượng kết nối dàn lạnh

- Hỏng điều khiển


Mã lỗi E11

Nội dung lỗi: Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh
Nguyên nhân, cách xử lý : - Địa chỉ dàn lạnh đã được cài đặt bằng chức năng "Master IU address set" của điều khiển từ xa.

Mã lỗi E14

Nội dung lỗi: Lỗi kết nối giữa dàn lạnh chính và phụ
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Lỗi cài đặt địa chỉ

- Đứt dây điều khiển

- Lỗi dây kết nối điều khiển

- Lỗi bo mạch dàn lạnh


Mã lỗi E16

Nội dung lỗi: Quạt dàn lạnh bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo mạch nguồn (bo khiển) dàn lạnh

- Có vật lạ bám vào cánh quạt

- Hỏng motor quạt

- Bụi bám vào bo mạch điều khiển

- Nổ cầu chì

- Bị nhiễu từ ngoài, điện áp tăng bất thường


Mã lỗi E18

Nội dung lỗi: Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh chính và phụ bằng điều khiển
Nguyên nhân, cách xử lý : - Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh chính và phụ ở công tắc gạt trên điều khiển

Mã lỗi E19

Nội dung lỗi: Lỗi kiểm tra hoạt động của dàn lạnh, lỗi cài đặt motor xả nước
Nguyên nhân, cách xử lý : - Cài đặt nhầm công tắc SW7-1 ( Do quên chuyển công tắc SW71-1 về vị trí OFF sau khi kiểm tra dàn lạnh hoạt động) 

Mã lỗi E20

Nội dung lỗi: Tốc độ quay motor quạt dàn lạnh bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E20 có thể là:

- Hỏng bo mạch nguồn (bo khiển) dàn lạnh

- Có vật lạ bám vào cánh quạt

- Hỏng motor quạt

- Bụi bám vào bo mạch điều khiển

- Nổ cầu chì

- Bị nhiễu từ ngoài, điện áp tăng bất thường


Mã lỗi E21

Nội dung lỗi: Hỏng công tắc cửa mặt nạ (Chỉ FDT)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Công tắc cửa mặt nạ bất thường

- Vị trí gắn nắp mặt nạ bất thường

- Lỏng rắc cắm


Mã lỗi E28

Nội dung lỗi: Cảm biến nhiệt độ điều khiển bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Lỗi kết nối dây điều khiển nhiệt độ ở điều khiển

- Hỏng cảm biến nhiệt độ điều khiển

- Hỏng bo mạch điều khiển


Mã lỗi E35

Nội dung lỗi: Bảo vệ quá tải chiều lạnh (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt

- Hỏng bo mạch dàn nóng

- Lỗi vị trí lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh

- Tắt gió ở dàn lạnh, dàn nóng

- Bẩn, tắt nghẽn dàn trao đổi nhiệt

- Dư môi chất lạnh


Mã lỗi E35

Nội dung lỗi: Bảo vệ quá tải (Chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E35 có thể là:

- Hỏng nhiệt điện trở kẹp dàn nóng

- Hỏng board dàn nóng

- Lỗi vị trí lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh

- Tắt gió ở dàn lạnh, dàn nóng

- Bẩn, tắt nghẽn dàn trao đổi nhiệt

- Dư môi chất lạnh


Mã lỗi E36

Nội dung lỗi: Lỗi cảm biến nhiệt độ đường nén
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo mạch khiển dàn nóng

- Nhiệt điện trở đường nén hỏng

- Nghẹt lưới lọc

- Kiểm tra không gian lắp đặt của dàn nóng, dàn lạnh

- Tắt gió thổi ra của dàn nóng, dàn lạnh

- Bẩn, tắt nghẽn dàn trao đổi nhiệt


Mã lỗi E37

Nội dung lỗi: Cảm biến nhiệt độ dàn trao đỏi nhiệt bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo mạch khiển dàn nóng

- Đứt dây cảm biến hoặc phần cảm biến nhiệt độ sai

- Đứt dây kết nối (rắc cắm)


Mã lỗi E38

Nội dung lỗi: Cảm biến nhiệt độ gió vào dàn nóng bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo mạch khiển dàn nóng

- Đứt dây cảm biến hoặc phần cảm biến nhiệt độ sai (Kiểm tra molding.)

- Đứt d&aci rc;y kết nối (rắc cắm)


Mã lỗi E39

Nội dung lỗi: Nhiệt điện trở đường nén bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E39 có thể là:

- Hỏng board dàn nóng

- Đứt kết nối điện trở hoặc phần cảm nhận nhiệt độ hỏng (kiểm tra phần đúc)

- Đứt dây kết nối (đầu ghim)


Mã lỗi E40

Nội dung lỗi: Van dịch vụ (đường về) đóng (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Van dịch vụ (đường về) đóng

- Hỏng bo mạch chính dàn nóng


Mã lỗi E40

Nội dung lỗi: Lỗi áp suất cao (kích hoạt 63H1) (Chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Tắt gió, sáo trộn dòng khí và nghẹt lọc gió ở dàn trao đổi nhiệt / hỏng motor quạt

- Hỏng bo mạch khiển dàn nóng

- Hỏng rắc cấm 63H1

- Hỏng rắc cắm van tiết lưu điện tử

- Van dịch vụ đóng

- Gas bị trộn lẫn khí không ngưng (nitơ, v.v)


Mã lỗi E41

Nội dung lỗi: Transistor nguồn quá nhiệt (chỉ Model FDC71-140)
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E41 có thể là:

- Bo inverter bất thường

- Motor quạt dàn nóng bất thường

- Lọc nhiễu bo dàn nóng bất thường

- Transistor nguồn chưa gắn chặt vào tấm tản nhiệt

- Nguyên nhân không gian lắp đặt dàn nóng không đủ


Mã lỗi E42

Nội dung lỗi: Ngắt quá dòng
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Van dịch vụ chưa mở

- Điện áp nguồn bất thường

- Thiếu gas

- Máy nén hư

- Hỏng module transistor nguồn

- Hỏng bo inverter


Mã lỗi E45

Nội dung lỗi: Lỗi kết nối giữa bo inverter và bo khiển dàn nóng (Chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Bo inverter bất thường

- Kết nối giữa board khiển dàn nóng và bo inveter bất thường

- Bo khiển dàn nóng bất thường

- Motor quạt dàn nóng bất thường


Mã lỗi E47

Nội dung lỗi: Lỗi bộ lọc điện áp (Chỉ model SRC40-60, GDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng board chính dàn nóng

- Bụi bám trên board chính dàn nóng

- Nguồn cấp bất thường


Mã lỗi E47

Nội dung lỗi: Bo inverter A/F bất thường (Chỉ Model FDC71)
Nguyên nhân, cách xử lý : - Hỏng bo inverter

Mã lỗi E48

Nội dung lỗi: Motor quạt dàn nóng bất thường (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo dàn nóng

- Có vật lạ bám vào cánh quạt

- Hỏng motor quạt

- Bụi bám vào bo điều khiển

- Nổ cầu chì F3


Mã lỗi E48

Nội dung lỗi: Motor quạt dàn nóng bất thường (Chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E48 có thể là:

- Hỏng bo nguồn (bo khiển) dàn nóng

- Có vật lạ bám vào cánh quạt

- Hỏng motor quạt

- Bụi bám vào bo điều khiển

- Nổ cầu chì

- Bị nhiễu từ ngoài, điện áp tăng bất thường


Mã lỗi E49

Nội dung lỗi: Lỗi áp suất thấp hoặc cảm biến áp suất thấp bất thường (chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng bo khiển dàn nóng

- Đứt dây kết nối cảm biến áp suất thấp

- Hỏng cảm biến áp suất thấp

- Đứt rắc cắm cảm biến áp suất thấp

- Hỏng cảm biến áp suất thấp đường về


Mã lỗi E51

Nội dung lỗi: Transistor nguồn bất thường (Chỉ Model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Bo nguồn dàn nóng bất thường

- Bụi bám vào bo nguồn

- Nổ cầu chì F2


Mã lỗi E51

Nội dung lỗi: Inverter và motor quạt bất thường (chỉ model FDC71-140)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Motor quạt dành nóng bất thường

- Bo inverter bất thường

- Bo khiển dàn nóng bất thường


Mã lỗi E51

Nội dung lỗi: Inverter hoặc transistor nguồn bất thường (chỉ  model FDC200, 250VSA)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Bo inverter bất thường

- Transistor nguồn bất thường


Mã lỗi E53

Nội dung lỗi: Cảm biến nhiệt độ ống về bất thường (Chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Đứt kết nối cảm biến nhiệt độ đường về

- Hư cảm biến nhiệt độ đường về

- Hư bo khiển dàn nóng


Mã lỗi E54

Nội dung lỗi: Cảm biến áp suất thấp bất thường (Chỉ Model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E54 có thể là:

- Đứt dây cảm biến áp suất thấp

- Hỏng cảm biến áp suất thấp

- Hỏng bo khiển dàn nóng

- Lượng gas không đúng

- Mạch gas bất thường


Mã lỗi E55

Nội dung lỗi: Nhiệt độ sưởi máy nén bất thường
(Chỉ model FDC250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Đứt dây kết nối điện trở nhiệt máy nén

- Điện trở nhiệt máy nén hỏng

- Hỏng bo dàn nóng


Mã lỗi E57

Nội dung lỗi: Không đủ gas hoặc van dịch vụ đóng (chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng cảm biến nhiệt độ cặp dàn lạnh

- Hỏng cảm biến nhiệt độ gió hồi dàn lạnh

- Hỏng board khiển dàn lạnh

- Thiếu gas


Mã lỗi E57

Nội dung lỗi: Không đủ gas hoặc van dịch vụ đóng (chỉ model FDC71-250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng cảm biến nhiệt độ dnf trao đổi nhiệt

- Hỏng cảm biến nhiệt độ gió hồi dàn lạnh

- Hỏng bo khiển dàn lạnh

- Thiếu gas 


Mã lỗi E58

Nội dung lỗi: Ngừng do bảo vệ dòng điện (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Dư gas

- Không gian lắp đặt dàn nóng dàn lạnh

- Hỏng máy nén

- Hỏng cảm biến nhiệt độ gió

- Hỏng board dàn nóng


Mã lỗi E59

Nội dung lỗi: Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP)
Nguyên nhân, cách xử lý :

Nguyên nhân xảy ra mã lỗi điều hòa Mitsubishi E59 có thể là:

- Motor quạt dàn nóng bất thường

- Bo dàn nóng bất thường

- Điện áp nguồn bất thường

- Lượng gas và chu trình gas không đúng

- Máy nén hỏng (Bạc đạn motor)


Mã lỗi E59

Nội dung lỗi: Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model FDC71-140)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Motor quạt dàn nóng bất thường

- Bo dàn nóng bất thường

- Bo inverter bất thường

- Điện áp nguồn bất thường

- Dư hoặc thiếu môi chất lạnh

- Lỗi thiết bị trong mạch gas

- Máy nén hỏng (Bạc đạn motor)


Mã lỗi E59

Nội dung lỗi: Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model FDC200, 250)
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Motor quạt dàn nóng bất thường

- Board dàn nóng bất thường

- Board inverter bất thường

- Điện áp nguồn bất thường

- Dư hoặc thiếu môi chất lạnh

- Lỗi thiết bị trong mạch gas

- Máy nén hỏng (Bạc đạn motor)


Mã lỗi E60

Nội dung lỗi: Kẹt cơ máy nén bất thường
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Hỏng quạt dàn nóng

- Hỏng bo dàn nóng

- Điện áp nguồn bất thường

- Lượng môi chất lạnh và chu trình gas không đúng

- Hỏng máy nén (bạc đạn motor)


.