Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Daikin chính xác, chi tiết nhất

Ngày 15/12/2021 , 287
Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Daikin chính xác, chi tiết nhất để bạn có thể chủ động xử lý hoặc biết các lỗi điều hoà để thông báo cho dịch vụ bảo hành hay các thợ sửa chữa

Mã lỗi U0

Nội dung lỗi: Cảnh báo thiếu gas
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Thiếu gas hoặc bị nghẹt ống gas (Lỗi về thi công đường ống).

- Lỗi cảm b iến nhiệt (R4T,R7T).

- Lỗi cảm biến áp suất (áp suất thấp).

- Lỗi bo dàn nóng.


Mã lỗi U1

Nội dung lỗi: Ngược pha, mất pha
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Nguồn cấp bị ngược pha.

- Nguồn cấp bị mất pha.

- Lỗi bo dàn nóng.


Mã lỗi U2

Nội dung lỗi: Nguồn điện áp không đủ hoặc bị tụt áp nhanh
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Nguồn điện cấp không đủ.

- Lỗi nguồn tức thời.

- Mất pha.

- Lỗi bo Inverter.

- Lỗi bo điều khiển dàn nóng.

- Lỗi dây ở mạch chính.

- Lỗi máy nén.

- Lỗi mô tơ quạt.

-Lỗi dây truyền tín hiệu.


Mã lỗi U3

Nội dung lỗi: Lỗi vận hành kiểm tra không được thực hiện
Nguyên nhân, cách xử lý : - Chạy kiểm tra lại hệ thống.

Mã lỗi U4

Nội dung lỗi: Mã lỗi điều hòa Daikin U4 là lỗi đường truyền tín hiệu giữa các dàn nóng và dàn lạnh
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Dây giữa dàn nóng-lạnh, dàn nóng- nóng bị đứt, ngắn mạch hoặc đấu sai (F1,F2).

- Nguồn dàn nóng (hoặc dàn lạnh) bị mất.

- Hệ thống địa chỉ không phù hợp.

- Lỗi bo dàn lạnh.

-Lỗi bo dàn nóng.


Mã lỗi U5

Nội dung lỗi: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra đường truyền giữa remote và dàn lạnh.

- Kiểm tra lại cài đặt nếu có 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote.

- Lỗi bo remote.

- Lỗi bo dàn lạnh.

- Lỗi có thể xảy ra do nhiễu.


Mã lỗi U7

Nội dung lỗi: Lỗi tín hiệu truyền giữa các dàn nóng
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng với Adapter điều khiển C/H.

- Kiểm tra dây tín hiệu dàn nòng-nóng.

- Kiểm tra bo mạch dàn nóng.

- Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat .

- Adapter điều khiển Cl/H không có tương thích.

- Địa chỉ không chính xác ( dàn nóng, Adapter điều khiển C/H).


Mã lỗi U8

Nội dung lỗi: Lỗi đường tín hiệu truyền giữa các remote “M” và ”S”
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra dây truyền tín hiệu giữa remote chính-phụ.

- Lỗi bo remote.

- Lỗi kết nối điều khiển phụ.


Mã lỗi U9

Nội dung lỗi: Lỗi đường tín hiệu truyền giữa các dàn lạnh-nóng trong cùng hệ thống
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra dây truyền tín hiệu bên trong-ngoài hệ thống.

- Kiểm tra van tiết lưu điện tử ở trên dàn lạnh hệ thống.

- Lỗi bo dàn lạnh hệ thống.

- Lỗi kết nối giữa dàn nóng- lạnh.


Mã lỗi UA

Nội dung lỗi: Mã lỗi điều hòa Daikin UA là lỗi vượt quá số dàn lạnh, v.v...
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra số lượng dàn lạnh lại.

- Lỗi bo dàn nóng.

- Không tương thích giữa dàn nóng-lạnh.

- Khi tiến hành thay thế không cài đặt lại bo dàn nóng.

- Trùng lặp địa chỉ ở remote trung tâm.

- Kiểm tra địa chỉ hệ thống và cài đặt lại.


Mã lỗi UE

Nội dung lỗi: Lỗi đường truyền tín hiệu của remote trung tâm và dàn lạnh
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra tín hiệu dàn lạnh và remote trung tâm.

- Lỗi truyền tín hiệu điều khiển chủ (master).

- Lỗi bo điều khiển trung tâm.

- Lỗi bo dàn lạnh.


Mã lỗi UF

Nội dung lỗi: Hệ thống lạnh lắp chưa đúng, không tương thích với dây điều khiển/đường ống gas
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra tín hiệu dàn lạnh và dàn nóng.

- Lỗi bo dàn lạnh.

- Van chặn chưa mở.

- Không chạy kiểm tra hệ thống.


Mã lỗi UH

Nội dung lỗi: Trục trặc về hệ thống, và địa chỉ hệ thống gas không xác định
Nguyên nhân, cách xử lý :

- Kiểm tra tín hiệu về dàn nóng-dàn lạnh, dàn nóng, dàn nóng.

- Lỗi bo dàn lạnh.

- Lỗi bo dàn nóng.


Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Daikin chính xác, chi tiết nhất để bạn có thể chủ động xử lý hoặc biết các lỗi điều hoà