Điều hoà treo tường Midea báo lỗi E2

Ngày 18/12/2021
Điều hoà treo tường Midea báo lỗi E2 , cách khác phục Mã lỗi E2. Tổng hợp Mã lỗi điều hoà treo tường Midea: nguyên nhân và cách khắc phục

Mã lỗi E2

Mô tả lỗi: Lỗi tín hiệu kết nối từ bo mạch

Cách khắc phục: Kiểm tra dây điện kết nối tín hiệu, nguồn hoặc tháo bo mạch ra cắm lại hoặc thay bo mạch mới

Điều hoà treo tường Midea báo lỗi E2

.


Các mã lỗi khác Điều hoà treo tường Midea thường gặp