Bảng mã lỗi điều hòa Casper âm trần : Nguyên nhân , cách khắc phục

Ngày 16/12/2021 , 1,582
Bảng mã lỗi điều hòa Casper âm trần : Nguyên nhân , cách khắc phục

Mã lỗi E5

Lỗi kết nối tín hiệu điều khiển


Mã lỗi E6

 Lỗi mất pha, ngược pha cục nóng


Mã lỗi E4

Lỗi hệ thống bơm thoát nước ngưng


Mã lỗi EA

Bảo vệ quá nhiệt đường hồi


Mã lỗi E9

Bảo vệ áp suất cao, thấp.


Mã lỗi E1

Lỗi cảm biến nhiệt độ trong nhà


Mã lỗi E3

Lỗi cảm biến dàn trong nhà


Mã lỗi E2

Lỗi cảm biến dàn ngoài nhà


Mã lỗi E7

Lỗi cảm biến dàn ngưng ngoài nhà


Mã lỗi E8

 Lỗi cảm biến nhiệt đầu máy nén


Mã lỗi E0

Lỗi thiếu môi chất lạnh ( gas lạnh )


Mã lỗi F9

Máy không có gas


Trên đây là các bảng mã lỗi máy lạnh Casper  âm trần mới nhất. Chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc phát hiện và có hưởng khắc phục sự cố trong quá trình sử dụng.